Σ.Ε.Π. Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου

Στα πλαίσια του μαθήματος Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) ? Εργασιακό Περιβάλλον- Ασφάλεια και Υγιεινή, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 στο διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης του Σχολείου – 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ, ενημέρωση για το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου από τον κύριο Ξυδόπουλο Χρήστο ? Υπεύθυνο Ασφαλιστικού Γραφείου στον Αλμυρό, για τους μαθητές της Α΄ Τάξης Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, ύστερα από πρόσκληση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του μαθήματος κ. Τακούδη Ηλία.epal 1

Έγινε ενημέρωση για τα κύρια χαρακτηριστικά του Επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Συμβούλου με κυριότερο αυτό που αφορά τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των νέων δεδομένων που κάθε φορά παρουσιάζονται στο χώρο των Ασφαλίσεων, πέραν των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανότητας που αφορούν τον κάθε εργαζόμενο με θέματα Ασφάλισης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν οι δραστηριότητες του Ασφαλιστικού Συμβούλου που είναι ευρύτατες και περιλαμβάνουν οτιδήποτε μπορεί να απειληθεί από κίνδυνο ή να προκαλέσει ανασφάλεια και φόβο από το ενδεχόμενο απώλειάς του.