ΤΟΜΕΙΣ

Οι μαθητές στην Β’ Τάξη επιλέγουν Τομέα και Ειδικότητα, και συνεχίζουν στη Γ’ Τάξη την ίδια Ειδικότητα.

Δεν Μπορούν να αλλάξουν ειδικότητα στη Γ΄ Τάξη

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ