ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στον τομέα Μηχανολογίας για το Σχ. Ετος 2017-2018 εγκρίθηκαν οι 3 πρώτες ειδικότητες.

Β ? Τάξη
Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης είναι τα εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα
  (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα)
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1ώρα),
 5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
 7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα)

Τα μαθήματα Ειδικότητας της Β? Τάξης είναι :

 1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+3Ε
 2. Μηχανική ? Αντοχή Υλικών 3Θ
 3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2Ε
 4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε
 5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ+5Ε
 6. Αγγλικά Ειδικότητας 1Θ

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ