Ενημέρωση σχετικά με τη δικαιολόγηση απουσιών μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου

 Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 

1. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές), προκειμένου οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Λυκείου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες των υγειονομικών εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Λυκείου να εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
– Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με εισήγηση του/της Υπεύθυνου/ης του Τμήματος εξετάζει κατά περίπτωση τις απουσίες της περίπτωσης αυτής του/της μαθητή/τριας με βάση την βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες επιτροπές των συναρμόδιων υπουργείων ότι ο/η μαθητής/τρια προσήλθε στις προκαταρκτικές (ψυχομετρικές, υγειονομικές, αθλητικές) εξετάσεις. Η βεβαίωση αναφέρει τον τόπο και τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων.
– Σε περίπτωση που ο μαθητής/τρια εξετάζεται εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός νησιού της μόνιμης κατοικίας του, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής (εκτός των νήσων), τότε η ημέρα πριν και η ημέρα μετά τις προκαταρκτικές εξετάσεις δεν προσμετράται στις απουσίες του.
– Επίσης, για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται από τους υποψήφιους κατά την υγειονομική τους εξέταση ενώπιον της επιτροπής, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες έως τριών (03) ημερών με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: « Εργασιακός εκφοβισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα»

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: « Εργασιακός εκφοβισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα» πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑ.Λ- Ε.Κ Αλμυρού την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 με ομιλητή τον ψυχίατρο κ Αθανάσιο Βούτσινο.

Ο κος Βούτσινος σκιαγράφησε την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που εμφανίζουν κακοποιητικές συμπεριφορές στους υφιστάμενους ή προϊστάμενους τους στον χώρο εργασίας, ανέλυσε τα ψυχοσωματικά προβλήματα που μπορεί να εμφανίσει ο/η εργαζόμενος/η που δέχεται συστηματικά εργασιακή παρενόχληση, όπως κρίσεις πανικού ή άρνηση να πάει στη δουλειά του. Αναφέρθηκε στην ανάγκη αναγνώρισης αλλά και διαφοροποίησης της εργασιακής παρενόχλησης από την αναγκαιότητα τήρησης του κανονισμού που διέπει την εύρυθμη λειτουργία κάθε εργασιακού χώρου. Τέλος ως τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου προσδιόρισε αρχικά την κατανόηση και τήρηση των ορίων τόσο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές/τριες. Ολοκλήρωσε την ομιλία του με την παρότρυνση να φροντίζουμε τη ψυχική μας υγεία αποφεύγοντας τους κακοποιητές, αλλάζοντας και εργασιακό περιβάλλον αν είναι απαραίτητο ή αναζητώντας νομική βοήθεια.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν στη συνέχεια χρόνο για συζήτηση, ερωτήσεις και διευκρινίσεις.

Ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ κος Καπράνας, ο διευθυντής του Ε.Κ κος Αγγελόπουλος και οι συντονίστριες της δράσης Αλαφροπάτη Ιωάννα, Αμπραζογούλα Κωνσταντίνα και Αναγνώστου Βάσω ευχαρίστησαν τον ψυχίατρο κ Βούτσινο για την εξαιρετική του ομιλία και τους/τις συναδέλφους για την συμμετοχή τους.