Τεχνικός Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων Η/Υ

διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα
(όπου Θ:Θεωρία, Ε:Εργαστήριο)

 • Β ? Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα)
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα Ειδικότητας της Β? Τάξης είναι :

 1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
 2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
 3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
 4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
 5. Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 1Θ+4Ε
 6. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού  1Θ+2Ε

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35


 • Γ ? Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα Ειδικότητας της Γ’ Τάξης είναι :

 1. Προγραμματισμός Υπολογιστών 3Θ+1Ε
 2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε
 3. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών 1Θ+4Ε
 4. Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών 2Θ+2Ε
 5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+2Ε
 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ