Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα
(όπου Θ:Θεωρία, Ε:Εργαστήριο)

  • Γ ? Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα  Ειδικότητας της Γ’ Τάξης είναι :

  1.  Ψηφιακά Συστήματα (3Θ)
  2. Δίκτυα Υπολογιστών (3Θ)
  3. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές (2Ε)
  4. Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων (3Ε)
  5. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας (2Ε)
  6. Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική (3Θ + 2Ε)
  7. Ρομποτική (3Ε)
  8. Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας (2Ε)

Τα μαθήματα με έντονη γραφή εξετάζονται πανελλαδικώς.

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ