Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα
(όπου Θ:Θεωρία, Ε:Εργαστήριο)

  • Γ ? Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα  Ειδικότητας της Γ? Τάξης είναι :

  1. Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ 3Θ
  2. Υγιεινή 2Θ
  3. Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού 4Ε
  4. Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+2Ε
  5. Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας 2Θ
  6. Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ 4Ε
  7. Μουσικοκινητική Αγωγή 2Ε
  8. Λογοτεχνία Προσχολικής 2Θ

Τα μαθήματα με έντονη γραφή εξετάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις.

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ