Το 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού συμμετέχει στον νέο θεσμό των Ομίλων μαθητών

Από το τρέχον Σχολικό έτος και σύμφωνα με την αντίστοιχη οδηγία του ΥΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί  (ανά δύο) μπορούν να συγκροτούν Ομίλους μαθητών που θα απασχολούνται πέραν του τυπικού διδακτικού ωραρίου σε θέμα και στόχους που θα επιλέξουν από κοινού και θα εγκρίνεται από τον Διευθυντή.

Στο 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού ήδη σχηματίστηκε Όμιλος μετά από το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών μας για την στήριξη του θεσμού αλλά και των παιδιών που που γράφθηκαν στην ομάδα.

Θεματική ομίλου: Παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας

 Εκπαιδευτικοί παιδαγωγικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη:

Ø  Οι μαθητές να  αποκτήσουν αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση μέσω διαφοροποιημένων κινητικών προτύπων. Να γίνουν οι ίδιοι καθοδηγητές των συμμαθητών τους μοιράζοντας προσωπικές γνώσεις. Να γνωρίσουν μέσω των ελληνικών χορών τις τοπικές παραδόσεις κάθε περιοχής καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κοινωνίας.

Ø  Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με νέους τρόπους αναζήτησης της γνώσης, θα μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και ήχου. Θα μάθουν να αυτενεργούν και να λειτουργούν ομαδικά για την ολοκλήρωση ενός έργου. Θα αναπτύξουν κριτική σκέψη, την προσωπική ευθύνη και θα αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών.

Ø  Αναμενόμενα αποτέλεσμα είναι και η ψυχολογική ενδυνάμωση  των μαθητών μέσω της αυτοκριτικής τους και την ανακάλυψη νέων ικανοτήτων τους.

 

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:  Α΄ τάξη

 Υπεύθυνοι καθηγητές:  Φλεβάρης Αθανάσιος ΠΕ 11

                                             Μηλιώνη Φωτεινή ΠΕ83

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Οι Υποψήφιοι για τις παρακάτω Στρατιωτικές Σχολές πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική Προκήρυξη με τις αντίστοιχες Οδηγίες αναλυτικά

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
[Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ),
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ),
Σχολή Ικάρων (ΣΙ)],
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ),
Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ),
και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)
[Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ),
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]