Βοηθός Νοσηλευτή

διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα
(όπου Θ:Θεωρία, Ε:Εργαστήριο)

  • Γ ? Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα  Ειδικότητας της Γ? Τάξης είναι :

  1. Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ 3Θ
  2. Υγιεινή 2Θ
  3. Νοσηλευτική ΙΙ 2Θ+10Ε
  4. Στοιχεία Παθολογίας 2Θ
  5. Χειρουργική- Τεχνική Χειρουργείου 2Ε
  6. Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας 2Θ

Τα μαθήματα με έντονη γραφή εξετάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις.

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ