Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα
(όπου Θ:Θεωρία, Ε:Εργαστήριο)

  • Γ ? Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα  Ειδικότητας της Γ’ Τάξης είναι :

  1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
  2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας  3Θ
  3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ+2Ε
  4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ+3Ε
  5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ+3Ε
  6. Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+1Ε

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ