Α ΤΑΞΗ

Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Α) Μαθήματα Γενικής Παιδείας (22 Ωρες)

 1. Νέα Ελληνικά (4)
 2. Μαθηματικά
  α) Αλγεβρα (3)
  β) Γεωμετρία (1)
 3. Φυσικές Επιστήμες
  α) Φυσική (2)
  β) Χημεία (1)
  γ) Βιολογία (1)
 4. Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) (2)
 5. Ιστορία (1)
 6. Θρησκευτικά (1)
 7. Ξένη Γλώσσα (2)
 8. Φυσική Αγωγή (2)
 9. Πληροφορική (2)

Β) Μαθήματα Προσανατολισμού (7) Ωρες

 1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογογία (2)
 2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας (2)
 3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3)

Γ) Μαθήματα Επιλογής (3 από 8 μαθήματα για (6) Ωρες)

 1. Αγωγή Υγείας (2)
 2. Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (2)
 3. Αρχές Μηχανολογίας (2)
 4. Αρχές Οικονομίας (2)
 5. Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (2)

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ