ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στον τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  λειτουργεί η ειδικότητα

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Β  Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης είναι τα εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα
  (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα)
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1ώρα),
 5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
 7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα)

Τα μαθήματα Ειδικότητας της Β’ Τάξης είναι :

 1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης 2Θ
 2. Περιβάλλον και Γεωργία 1Θ+2Ε
 3. Φυτική Παραγωγή 2Θ+3Ε
 4. Ζωϊκή Παραγωγή 2Θ+1Ε
 5. Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+2Ε
 6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε
 7. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+1Ε
 8. Αγγλικά Τομέα 1Θ

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

 

 

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ