Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα
(όπου Θ:Θεωρία, Ε:Εργαστήριο)

  • Β   Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα)
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα Ειδικότητας της Β’ Τάξης είναι :

  1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
  2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
  3. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
  4. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
  5. Τεχνικά θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
  6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων  4Ε
  7. Αγγλικά Τομέα 1Θ

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35


  • Γ  Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα  Ειδικότητας της Γ’ Τάξης είναι :

1. Προγραμματισμός Υπολογιστών  3Θ+1Ε
2. Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ+1Ε
3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 1Θ+4Ε
4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 2Θ+2Ε
5. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και
Οργανισμούς  2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ