ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Οπλαρχηγού Βελέντζα Τ.Κ. 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ

Γραμματεία: 2422-0-23700,

Διευθυντής: 2422-0-24757, Fax: 2422-0-24757,

E-mail : mail@1epal-almyr.mag.sch.gr

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ