Μαθητεία

-Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
-Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
-Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
-Βοηθός Νοσηλευτή
Τα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος   Τάξη Μαθητείας

 

Απόφαση Φ2/33678/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 730/Β/9-3-2017) ? Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών».

Απόφαση Φ2/33687/Δ4/1-3-2017  (ΦΕΚ 796/Β/13-3-2017) ? Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων»

Απόφαση Φ2/33685/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 732/Β/9-3-2017) ? Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων».

Απόφαση Φ2/33691/Δ4/1-3-2017 ? Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Απόφαση Φ2/33692/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 780/Β/13-3-2017) ? Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»

Απόφαση Φ2/33695/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 731/Β/9-3-2017) ? Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή»

Απόφαση Φ2/33697/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 781/Β/13-3-2017) ? Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας» των -αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»

Απόφαση Φ2/26650/Δ4/16-2-2017 (ΦΕΚ 756/Β/9-3-2017) ? Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις».

Απόφαση Φ2/26651/Δ4/16-2-2017 (ΦΕΚ 756/Β/9-3-2017) ? Πρόγραμμα Σπουδών για την «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» για την ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία».

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ