ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότητα

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Β  Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης είναι τα εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα
  (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα)
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1ώρα),
 5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
 7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα)

Τα μαθήματα Ειδικότητας της Β? Τάξης είναι :

 1. Αρχές Λογιστικής 3Θ+3Ε
 2. Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ 2Θ
 3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές 3Ε
 4. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 2Θ
 5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (Excel) 2E
 6. Στοιχεία Δικαίου (Αστικό – Εμπορικό – Εργατικό – Τουριστικό) 4Θ
 7. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 2Θ
 8. Αγγλικά Τομέα 2Θ

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ