Ενημέρωση Γονέων-Κηδεμόνων: Διαδικασία μετά την Ηλεκτρονική Εγγραφή

 Μετά την Ηλεκτρονική Εγγραφή, ο Γονέας (ή ο ίδιος ο μαθητής αν είναι Ενήλικος), θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στο Σχολείο για να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να κάνει ο ίδιος την Ηλεκτρονική, μπορεί να ζητήσει την συνδρομή του προσωπικού της σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωσης προσέλευσης στο Σχολείο, αυτό θα γίνει με την καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών που έχουν ορισθεί για κάθε τάξη σε συγκεκριμένη αίθουσα του 1ου ορόφου  και τις αντίστοιχες ημέρες ως εξής:

-Από σήμερα και έως 7 Ιουλίου , εργάσιμες ημέρες και ώρες Σχολείου

– Πέμπτη 14 Ιουλίου και Πέμπτη 21 Ιουλίου εργάσιμες ημέρες και ώρες Σχολείου

Επιπλέον, για να σας διευκολύνουμε την διαδικασία, δεν είναι υποχρεωτικό να προσέλθετε στο σχολείο. Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα (θα τα βρείτε εδώ στο τέλος της δημοσίευσης), και να τα αποστείλετε συμπληρωμένα στο email του σχολείου:   mail@1epal-almyr.mag.sch.gr

Παρακαλούμε στο «Θέμα»  του email που θα στείλετε να μην αφήνετε κενό και να αναγράφετε: «Συνοδευτικά εγγραφής της/του…..»     (ονοματεπώνυμο μαθητή)

Αφού κατεβάσετε τα υπό συμπλήρωση έγγραφα, μπορείτε να τα συμπληρώσετε με 2 τρόπους

α) Αν έχετε η μπορείτε να βρείτε για χρήση Σαρωτή (scanner) , μετά το κατέβασμα, τα εκτυπώνετε, τα συμπληρώνετε χειρόγραφα , τα υπογράφετε και τα σαρώνετε σε μορφή PDF (επιθυμητό), JPG ή TIFF.  Σε αυτή την περίπτωση, δεξιά από το όνομα του εγγράφου (πιο κάτω), πατάτε πάνω στο «μορφή PDF» για να το δείτε ή να το αποθηκεύσετε.

β) τα συμπληρώνετε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή σας, τα αποθηκεύετε εκ νέου και τα αποστέλλετε. Σε αυτή την περίπτωση, δεξιά από το όνομα του εγγράφου (πιο κάτω), πατάτε πάνω στο «μορφή word» για να το κατεβάσετε και να το επεξεργαστείτε.

Α) Έγγραφα για εγγραφή στην Α’ Τάξη:

1) Αίτηση εγγραφής    μορφή PDF   μορφή Word

2) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας  μορφή PDF   μορφή Word

3) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  μορφή PDF   μορφή Word

Β) Έγγραφα για εγγραφή ή μετεγγραφή ή επανεγγραφή  στην Β’ Τάξη:

1) Αίτηση εγγραφής   μορφή PDF   μορφή Word

2) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας  μορφή PDF   μορφή Word

3) Εγγραφή Β-ΥΠΕ(αφορά μόνο Τομέα Υγείας-Πρόνοιας)  μορφή PDF   μορφή Word

Γ) Έγγραφα για εγγραφή ή επανεγγραφή  στην Γ’ Τάξη:

1) Αίτηση εγγραφής  μορφή PDF   μορφή Word

2) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας  μορφή PDF   μορφή Word

Απόκτηση Κωδικών για το Μηχανογραφικό 2022

Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ( Π.Μ.Δ ) θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Τρίτη 21 Ιουνίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ.Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) έτους 2022 θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 21 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Από την Τρίτη 21 Ιουνίου, πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) οι παρακάτω υποψήφιοι:
– Όσοι  έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν Μ.Δ. για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Π.Μ.Δ. για την εισαγωγή τους σε
δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει Μ.Δ και Π.Μ.Δ. ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.
– Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2020 ή 2021, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο.
Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που
είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
– Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)  έτους 2022 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή
τους σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το Μ.Δ. και το Π.Μ.Δ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί αργότερα.
Β. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν
προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

 

 Παρακαλούνται οι μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ιουνίου 2022, όπως διαβάσουν προσεκτικά την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ στον εξής σύνδεσμο:

 https://drive.google.com/file/d/18osTV8OjIESTPusY4h1C4avizwJdfUpb/view?usp=sharing

η οποία αφορά, την συμμετοχή στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2022.

Αλμυρός 10/6/2022

Ο Διευθυντής

Καπράνας Γεώργιος