Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα
(όπου Θ:Θεωρία, Ε:Εργαστήριο)

 • Β ? Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα)
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα Ειδικότητας της Β? Τάξης είναι :

 1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας 3Θ
 2. Μηχανική ? Αντοχή Υλικών 3Θ
 3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ+2Ε
 4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 3Ε
 5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ+6Ε
 6. Αγγλικά Ειδικότητας 2Θ

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35


 • Γ ? Τάξη

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης είναι τα εξής:
1. Ελληνική Γλώσσα
(Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

Τα μαθήματα  Ειδικότητας της Γ’ Τάξης είναι :

 1. Στοιχεία Μηχανών 3Θ
 2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων 3Θ
 3. Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων 2Θ+3Ε
 4. Ύδρευση ? Αποχέτευση 1Θ+3Ε
 5. Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 1Θ + 5Ε
 6. Σχέδιο Ειδικότητας 2Ε

ΣΎΝΟΛΟ Γενικής Παιδείας 12 + Ειδικότητας 23 = 35

Πρώην 1ο & 2ο ΤΕΕ