Επίσκεψη του ΓΟΧ σε Συνεργείο Κινητήρων Diesel

 2016-04-15 tsakalos01Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 οι μαθητές του ΓΟΧ ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων επισκέφθηκαν συνοδεία καθηγητών τους το Συνεργείο Επισκευής Συστημάτων Τροφοδοσίας Πετρελαιοκινητήρων του κου Τσάκαλου στο Βόλο, όπου ξεναγηθήκαμε από τον γιο του Κωνσταντίνο.

2016-04-15 tsakalos02Βασικός σκοπός της διδακτικής επίσκεψης ήταν να ενημερωθούμε για τις δυνατότητες του συστήματος τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων Common Rail και για την πιστοποιημένη διαδικασία ελέγχου κι επισκευής του, που πραγματοποιείται στο εν λόγω συνεργείο.

Με τα συμβατικά συστήματα ψεκασμού Diesel, η πίεση καυσίμου πρέπει να δημιουργείται ξεχωριστά για κάθε ψεκασμό. Με το σύστημα common rail αντίθετα, η δημιουργία πίεσης και ο ψεκασμός είναι ξεχωριστές λειτουργίες, κάτι που σημαίνει ότι το καύσιμο είναι σταθερά διαθέσιμο στην απαιτούμενη πίεση για ψεκασμό.

Η δημιουργία της πίεσης λαμβάνει χώρα στην αντλία υψηλής πίεσης. Οι πιέσεις μπορουν να φθάσουν και πάνω από 2000 bar. Η αντλία συμπιέζει το καύσιμο και το τροφοδοτεί μέσω ενός σωλήνα υψηλής πίεσης στην εισαγωγή του σωλήνα διανομέα, ο οποίος ενεργεί ως ένα κοινό δοχείο υψηλής πίεσης για όλα τα μπεκ ? από αυτό προέρχεται το όνομα «common rail», κοινός σωλήνας διανομέα.

Από εκεί, το καύσιμο διανέμεται στα μεμονωμένα μπεκ που το ψεκάζουν στον θάλαμο καύσης του κυλίνδρου.

Πλεονεκτήματα
Καθαρός και ιδιαίτερα αποδοτικός ψεκασμός καυσίμου χάρη στις απόλυτα μικρές αποστάσεις ψεκασμού και τον πολλαπλό ψεκασμό. Στα σύγχρονα συστήματα γίνονται 5 ψεκασμοί σ’ ένα κύκλο λειτουργίας, 2 πρίν τον κύριο ψεκασμό (προψεκασμοί) και 2 μετά τον κύριο ψεκασμό (μεταψεκασμοί).
Υψηλή ισχύς κινητήρα και ήπια λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μοντέλα οχημάτων χάρη στον δομοστοιχειωτό σχεδιασμό
Μας έγινε επίδειξη του τρόπου ελέγχου από την ειδική συσκευή, καθώς κι επίδειξη του ψεκασμού που γίνεται στον κύλινδρο.

Για καλύτερη πληροφόρηση των μαθητών μας δίνουμε ενδεικτικά τέσσερις διευθύνσεις στο διαδίκτυο σχετικές με το Common Rail:
1. Από την ιστοσελίδα gr.bosch-automotive.com εδώ
2. Εισήγηση του κου Αρκουλή Νίκου Τεχν. Μηχ. Οχημάτων εδώ
3. Από την ιστοσελίδα caroto.gr εδώ
4. Άρθρο του Χρήστου Σδούκου Μηχ/γου Μηχ/κου εδώ

Ευχαριστούμε τον κο Τσακάλο Κωνσταντίνο για την πολύ αναλύτική παρουσίαση του συστήματος, τη διάγνωση των βλαβών του και την επισκευή του όταν απαιτείται.

Τους μαθητές στην διδακτική επίσκεψη συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Σακομήτρος Παναγιώτης ΠΕ 18.18 Οχημάτων και Βαρδάκης Κωνσταντίνος ΠΕ 17.06 Μηχανολόγος.