Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών, έτους 2024

 Από την ΔΔΕ Μαγνησίας έχουν οριστεί  τα Εξεταστικά Κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών των Πανελλαδικών Εξετάσεων υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της Μαγνησίας και σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές του σχολείου μας εξετάζονται στο:

1 ο ΓΕΛ Βόλου Κύπρου 48, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 2421046410

Αναλυτικά ο πίνακας για όλα τα σχολεία στην παρακάτω εικόνα