Μετακινήσεις μαθητών κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων 2024

«Κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων 2024 θα εκτελούνται  τα ίδια δρομολόγια μαθητικών λεωφορείων
 και τις ίδιες ώρες με αυτά που εκτελούνταν καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Το Σάββατο 1/6/2024 τα μαθητικά δρομολόγια θα εκτελεστούν τις ίδιες ώρες με τις καθημερινές και η επιστροφή των μαθητών θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης τους με τον αντίστοιχο οδηγό.»