ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής δικαιολογητικών:
από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 27-02-2022.
Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη (Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά κλπ).