ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ ? ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως και 13:00.