Οδηγίες- πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας- Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2022-23

Από την ΔΔΕ Μαγνησίας αναρτήθηκαν οι οδηγίες και το πρόγραμμα εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ

Πατήστε εδώ ή στην εικόνα για να μεταβείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο.