Διδακτική Επίσκεψη της Β’ τάξης Πληροφορικής

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, τo τμήμα της Β΄ τάξης Πληροφορικής του ΕΠΑΛ – ΕΚ Αλμυρού, πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο τυπογραφείο “ΤΥΠΩΣΕ ΤΟ” του κ. Αλεξίου Αθανάσιου στο κέντρο του Αλμυρού.

Τους μαθητές υποδέχθηκε ο κος Αλεξίου και ακολούθησε παρουσίαση του εξοπλισμού της επιχείρησης ο οποίος συνδυάζει τις πιο προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας και εκτύπωσης επιγραφών και αφίσας μεγάλου μεγέθους. Επίσης, μας μίλησε για το ειδικό λογισμικό δημιουργίας επιγραφών, τους σχεδιογράφους (plotter και cut-plotter) και φυσικά για τα έξυπνα συστήματα εκτύπωσης υψηλού όγκου αντιγράφων.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγητές Πληροφορικής Βαλαμούτης Κων/νος, Βαλκανιώτης Δημήτριος και Φείδα Χαρίκλεια.

Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία του.