Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

  Οι ενδιαφερόμενες/οι για το Λιμενικό σώμα να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικούς εγκυκλίους:

(πατήστε πάνω στο τίτλο του,  για να προβληθεί το έγγραφο)

1. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος: «Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023- Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων»

2.ΦΕΚ 6507 Β _2021_12_21_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΣΧΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΚ.