Ενημέρωση Γονέων-Κηδεμόνων: Διαδικασία μετά την Ηλεκτρονική Εγγραφή

 Μετά την Ηλεκτρονική Εγγραφή, ο Γονέας (ή ο ίδιος ο μαθητής αν είναι Ενήλικος), θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στο Σχολείο για να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να κάνει ο ίδιος την Ηλεκτρονική, μπορεί να ζητήσει την συνδρομή του προσωπικού της σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωσης προσέλευσης στο Σχολείο, αυτό θα γίνει με την καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών που έχουν ορισθεί για κάθε τάξη σε συγκεκριμένη αίθουσα του 1ου ορόφου  και τις αντίστοιχες ημέρες ως εξής:

-Από σήμερα και έως 7 Ιουλίου , εργάσιμες ημέρες και ώρες Σχολείου

– Πέμπτη 14 Ιουλίου και Πέμπτη 21 Ιουλίου εργάσιμες ημέρες και ώρες Σχολείου

Επιπλέον, για να σας διευκολύνουμε την διαδικασία, δεν είναι υποχρεωτικό να προσέλθετε στο σχολείο. Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα (θα τα βρείτε εδώ στο τέλος της δημοσίευσης), και να τα αποστείλετε συμπληρωμένα στο email του σχολείου:   mail@1epal-almyr.mag.sch.gr

Παρακαλούμε στο «Θέμα»  του email που θα στείλετε να μην αφήνετε κενό και να αναγράφετε: «Συνοδευτικά εγγραφής της/του…..»     (ονοματεπώνυμο μαθητή)

Αφού κατεβάσετε τα υπό συμπλήρωση έγγραφα, μπορείτε να τα συμπληρώσετε με 2 τρόπους

α) Αν έχετε η μπορείτε να βρείτε για χρήση Σαρωτή (scanner) , μετά το κατέβασμα, τα εκτυπώνετε, τα συμπληρώνετε χειρόγραφα , τα υπογράφετε και τα σαρώνετε σε μορφή PDF (επιθυμητό), JPG ή TIFF.  Σε αυτή την περίπτωση, δεξιά από το όνομα του εγγράφου (πιο κάτω), πατάτε πάνω στο «μορφή PDF» για να το δείτε ή να το αποθηκεύσετε.

β) τα συμπληρώνετε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή σας, τα αποθηκεύετε εκ νέου και τα αποστέλλετε. Σε αυτή την περίπτωση, δεξιά από το όνομα του εγγράφου (πιο κάτω), πατάτε πάνω στο «μορφή word» για να το κατεβάσετε και να το επεξεργαστείτε.

Α) Έγγραφα για εγγραφή στην Α’ Τάξη:

1) Αίτηση εγγραφής    μορφή PDF   μορφή Word

2) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας  μορφή PDF   μορφή Word

3) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  μορφή PDF   μορφή Word

Β) Έγγραφα για εγγραφή ή μετεγγραφή ή επανεγγραφή  στην Β’ Τάξη:

1) Αίτηση εγγραφής   μορφή PDF   μορφή Word

2) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας  μορφή PDF   μορφή Word

3) Εγγραφή Β-ΥΠΕ(αφορά μόνο Τομέα Υγείας-Πρόνοιας)  μορφή PDF   μορφή Word

Γ) Έγγραφα για εγγραφή ή επανεγγραφή  στην Γ’ Τάξη:

1) Αίτηση εγγραφής  μορφή PDF   μορφή Word

2) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας  μορφή PDF   μορφή Word