Διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και του Επαγγελματικού Λυκείου, έτους 2021

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας (Υ.Α. Αριθμ. Φ.251/22933/Α5 (ΦΕΚ 826/τ’Β/2-3-2021)) καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και του Επαγγελματικού Λυκείου, έτους 2021.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

«…. Αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου, έτους 2021, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

  1. Ως προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 ορίζεται το χρονικό διάστημα από 8/3/2021 ως 19/3/2021.

Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.

  1. Η υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής θα εκδοθεί σχετική αναλυτική εγκύκλιος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ »

Όταν εκδοθεί η Αναλυτική Εγκύκλιος θα ενημερωθείτε με νέα ανάρτηση.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ