Όλες οι δημοσιεύσεις από 1epal-almyr

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων, έτους 2024.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 18 μέχρι και 28 Ιουνίου 2024, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ εδώ με τους σχετικούς πίνακες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους και γι’ αυτό τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων, να ακολουθούν τις συστάσεις των εκπαιδευτικών για την κατανομή των υποψηφίων στις σωστές αίθουσες και να έχουν πάντα μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου (καρτελάκι) και αν επιθυμούν ένα μπουκαλάκι νερό.
Μετά την κατανομή τους στις αίθουσες, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθιούνται από τους επιτηρητές). Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων ισχύουν και για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους.
Στους/στις εξεταζόμενους/ες παρέχεται χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους, για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν. Ο/Η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τα θέματα, αν αυτό ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Μετά την παρέλευση του χρόνου προετοιμασίας οι υποψήφιοι/ες κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή.
Όταν είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο καθένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης για την αξιολόγησή-βαθμολόγησή του. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη, δηλαδή οι δύο βαθμολογητές και ένας τρίτος βαθμολογητής, για την περίπτωση της αναβαθμολόγησης.
Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΑΣΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή Εξέτασης, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης/βαθμολόγησης του εξεταζόμενου διαπιστώσει ότι υπάρχει εμφανής δυσκολία στη ροή του λόγου του υποψηφίου, κατά την απόδοση των θεμάτων που έχει ήδη επεξεργαστεί κατά το χρόνο προετοιμασίας τους (3 ώρες) μεριμνά, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος αξιολόγησης.
Ο/Η εξεταζόμενος/η αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο. Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.
Αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο/η εξεταζόμενος /η ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα θα μπορούσε να επαναλάβει άλλη μία φορά την ανάγνωση κάποιου θέματος.
Επισημαίνεται ότι η διαφοροποιημένη διαδικασία που προβλέπει η προφορική αξιολόγηση-βαθμολόγηση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας σε αυτούς τους υποψήφιους να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησής τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με τον γραπτό λόγο.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑ.Λ. 2024

Τηλεφωνικές Γραμμές Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

14-05-2024

Τηλεφωνικές Γραμμές Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων 2024 και τις οικογένειές τους.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της Θεσσαλίας και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας στήριξης μαθητών, μαθητριών και των οικογενειών τους από ειδικούς στην Ψυχική Υγεία, ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας Τηλεφωνικών Γραμμών Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων 2024 και τις οικογένειές τους.

Οι γραμμές υποστήριξης θα λειτουργούν καθημερινά (κατά τις εργάσιμες ημέρες) από Πέμπτη 30/5/2024 έως και Παρασκευή 28/6/2024 με στόχο:

  • να υποστηρίξουν μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου και απόφοιτους/ες κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων,
  • να ενισχύσουν τις οικογένειες των υποψηφίων στον υποστηρικτικό τους ρόλο κατά το διάστημα αυτό.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι (μαθητές, γονείς κτλ.) μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στο οποίο υπάγονται γεωγραφικά.

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα/e-mail) των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Θεσσαλίας, όπου θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Καρδίτσας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2441079891-2 και 2441075453
email : mail@kedasy.kar.sch.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 08.00 π.μ. -14.00 μ.μ.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2431046408
email : gram@kedasy.tri.sch.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 08.00 π.μ. -14.00 μ.μ.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λάρισας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410555222
email : mail@kedasy.lar.sch.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 08.00 π.μ. -14.00 μ.μ.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μαγνησίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421020818
email : mail@kedasy.mag.sch.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 11.00 π.μ. -16.00 μ.μ.

Η ΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΑΚΑ

Παρουσίαση της εργασίας της μαθητικής ομάδας του 1ου ΕΠΑΛ Αλμυρού στο 1ο Μαθητικό Περιβαλλοντικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη

Το 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού συμμετείχε στο 1ο Μαθητικό Περιβαλλοντικό συνέδριο του Εθνικού Εκπαιδευτικού Δικτύου «Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη – Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης», που πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου, στις 4-7 Απριλίου 2024 στην Κωνσταντινούπολη στο Ζωγράφειο Λύκειο.

Το σχολείο, μέσω του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο “Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης – Πορεία μέσα στους αιώνες”, υπέβαλλε εργασία με τίτλο “Η Μεγάλη του Γένους Σχολή” σε μορφή βίντεοπαρουσίασης. Η εργασία των μαθητών (Δήμητρας Καραπατάκη – Χριστίνας Τσαντούρη – Γιάννη Τσιάρα – Γιώργου Τσιάρα) επιλέχθηκε για παρουσίαση στις εργασίες του Συνεδρίου, γεγονός που αποτελεί μέγιστη τιμή για το σχολείο καθώς η συμμετοχή και υποβολή εργασιών από

 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ μεγάλη.

Το δεύτερο κομμάτι της εργασίας της ομάδας ήταν η αφίσα / μπλουζάκι που φιλοτέχνησε η μαθήτρια Μελίνα Μυλωνά.

Η μαθητική ομάδα του σχολείου επισκέφθηκε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή (που ήταν και το αντικείμενο της εργασίας), όπου συνομίλησε με μαθητές της Σχολής, εκπαιδευτικούς καθώς και το Διευθυντή της Σχολής και παρουσιάστηκαν οι δράσεις της. Επίσης, πήγε στα Πριγκηπόνησα, Χάλκη και Πρίγκηπο. Μάλιστα στο νησί της Χάλκης επισκέφθηκε τη σπουδαία Θεολογική Σχολή της Χάλκης όπου φοίτησαν διακεκριμένοι πνευματικοί άνθρωποι της Ορθοδοξίας: θεολόγοι, ιερείς, επίσκοποι και πατριάρχες. Στη συνέχεια επισκέφθηκε σημαντικά αξιοθέατα – ορόσημα της Κωνσταντινούπολης όπως την Αγία Σοφιά, το Βυζαντινό Ιππόδρομο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τη Σκεπαστή Αγορά, τον Πύργο του Γαλατά και την Ιερά Μονή της Παναγίας της Μπαλουκλιώτισσας.

Ο στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης, αφενός η παρουσίαση της εργασίας της ομάδας και αφετέρου η επίσκεψη σε σημαντικά μνημεία της Πόλης επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Το σχολείο ευχαριστεί θερμά την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού καθώς και τα φιλόπτωχα ταμεία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευξεινουπόλεως και του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αλμυρού που συνεισέφεραν ώστε να γίνει εφικτή η συμμετοχή της μαθητικής ομάδας του σχολείου στο μαθητικό συνέδριο.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμούγια την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από την Τετάρτη 20/03/2024 έως και την Πέμπτη 28/03/2024.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της προκήρυξης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι δηλώσει προτίμηση για τις ανωτέρω Σχολές με την Αίτηση – Δήλωση, την οποία είχαν καταθέσει στο Λύκειο τους.
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:
1) στο τηλέφωνο 213215 7895-7896-7897-7898 (Επιτροπές Διενέργειας & Παραλαβής)
2) στο e-mail Πληροφοριών: epdiag@psnet.gr
3) στο e-mail αποστολής δικαιολογητικών: dikaiol@psnet.gr (ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έως και την ολοκλήρωση των ΠΚΕ).
Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ SOVEL

 

Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024, μαθητές της Γ τάξης ειδικότητας Τεχνικός
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, επισκέφθηκαν την εταιρία SOVEL στο πλαίσιο των διδακτικών επισκέψεων για το μάθημα Μηχανουργική Τεχνολογία.
Τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς υποδέχθηκε ο κος Ευάγγελος Τσάμης Τεχνικός Ασφαλείας της εταιρίας. Αρχικά παρουσίασε την εταιρία και τα προϊόντα της. Η Sovel αποτελεί θυγατρική εταιρία της Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα.
Πρόκειται για ένα βιομηχανικό συγκρότημα που βρίσκεται στον Αλμυρό Μαγνησίας και περιλαμβάνει χαλυβουργείο, ελασματουργείο, μονάδα παραγωγής πλεγμάτων, καθώς και
βοηθητικές μονάδες. Η παρουσίαση εμπλουτίστηκε με βίντεο από τμήματα της εταιρίας που για λόγους ασφαλείας οι μαθητές δεν μπορούν να δουν δια ζώσης.
Στη συνέχεια ο κος Τσάμης ενημέρωσε τους μαθητές σχετικά με τον πολύσημαντικό παράγοντα της ασφάλειας και τα μέτρα πρόληψης, τα οποία περιλαμβάνουν τους εξής άξονες: εξάλειψη κινδύνων, αντικατάσταση επικίνδυνων παραγόντων, τεχνικά
μέτρα, οργανωτικά μέτρα και τέλος χρήση ΜΑΠ (μέσα ατομικής προστασίας).
Στους μαθητές και στους συνοδούς καθηγητές μοιράστηκαν κράνη, γυαλιά προστασίας, ποδιές και παπούτσια ασφαλείας προκειμένου να μπουν στον χώρο τους εργοστασίου, στον οποίο οδηγήθηκαν με τη συνοδεία του κου Τσάμη και του κου Κων/νου Πολύζου Τεχνικού Ασφαλείας. Αφού περιηγήθηκαν και ενημερώθηκαν για τη γραμμή παραγωγής τουελασματουργείου, οδηγήθηκαν στον χώρο συντήρησης όπου γίνονται οι απαραίτητες συντηρήσεις και επισκευές. Εκεί τους επισκέπτες περίμεναν ο κος Δημήτρης
Κλαρούμενος, Εργοδηγός μηχανολογικής συντήρησης και ο κος Βασίλης Νικηφορίδης, Δ/ντης μηχανολογικής συντήρησης. Οι μαθητές περιηγήθηκαν στον χώρο και τους έγινε παρουσίαση σε λειτουργία εργαλειομηχανών CNC, είδαν διάφορους τύπους
συγκολλητικών μηχανών και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα γραφεία της συντήρησης όπου τους παρουσιάστηκε μια συσκευή (γυαλιά και κράνος) επαυξημένης πραγματικότητας.Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη λειτουργία μιας μεγάλης
βιομηχανίας χάλυβα και να κατανοήσουν τη σημασία της μηχανολογίας σε μια τέτοιαπαραγωγική διαδικασία. Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους και τους ενθάρρυνε σχετικά με τη σταδιοδρομία τους στον τομέα της μηχανολογίας. Η της
παρατήρηση κράνους επαυξημένης πραγματικότητας προσέθεσε ένα επιπλέον επίπεδο ενδιαφέροντος και μάθησης στη διδακτική επίσκεψη. Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, οι μαθητές μπορούσαν να δουν εικονικά μοντέλα μηχανημάτων,
διαδικασιών και προϊόντων μέσα στο περιβάλλον της βιομηχανίας και να αλληλεπιδράσουν με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία χάλυβα, ενισχύοντας την κατανόησή τους για τα μηχανήματα και τις διαδικασίες παραγωγής.
Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με την επαυξημένη πραγματικότητα ενθάρρυνε την περαιτέρω έρευνα και το ενδιαφέρον των μαθητών για τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα της μηχανολογίας και της βιομηχανίας χάλυβα.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί Ζωή Χατζηχαραλάμπους ΠΕ82 Μηχανολόγος, Κων/νος Χατζηπλής ΠΕ82 Μηχανολόγος και ο Δ/ντης του σχολείου
Γεώργιος Καπράνας.
Ευχαριστούμε τη διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας για τη φιλοξενία τους και την προθυμία τους να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους μαθητές με βιωματικό τρόπο.

Δράση: “Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην βιομηχανία»

 

Το σχολικό έτος 2023-2024, μαθητές του τομέα Μηχανολογίας του σχολείου μας συμμετέχουν στο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό πρόγραμμα “The Tipping Point” (TTP).

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να ενημερωθούν για σπουδές και επαγγέλματα του ενδιαφέροντός τους, ώστε να λάβουν πιο συνειδητά αποφάσεις για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους βήματα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρήση της ασφαλούς και δομημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “100mentors”.

Η δράση “Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην βιομηχανία" αφορά την ενημέρωση μαθητών και μαθητριών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές στους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας, τις δυνατότητες απασχόλησης κι εξέλιξης των νέων στον τόπο τους, καθώς και την προετοιμασία τους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, μέσα από τα παραδείγματα των εργαζομένων των εταιρειών της Viohalco, οι οποίοι/ες αναλαμβάνουν το ρόλο του μέντορα.

Η δράση αποτελείται από 3 βασικούς άξονες:

● Masterclass για μαθητές/τριες: Μαθαίνοντας τη δεξιότητα του να θέτουμε στοχευμένες ερωτήσεις.

● Γνωριμία με επαγγέλματα και τομείς της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας

● Προετοιμασία για την αγορά εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα και Επαγγελματική συνέντευξη.

Οι μαθητές του τομέα Μηχανολογίας ολοκλήρωσαν τους δύο πρώτους θεματικούς άξονες με επιτυχία. Οι ζωντανές συνεδρίες έγιναν με θέματα:

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και Χειριστής παραγωγής στη χαλυβουργία, τα οποία οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον θέτοντας ερωτήματα στους μέντορες που είχαν στη διάθεσή τους.

Έχουν γίνει και οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προετοιμαστεί και να πραγματοποιηθεί και ο τρίτος θεματικός άξονας.

Οι καθηγητές: Ζωή Χατζηχαραλάμπους ΠΕ82 Μηχανολόγος, Αθανάσιος Μαγκλάρας ΠΕ82

Μηχανολόγος, Παναγιώτης Σακομήτρος ΠΕ82 Οχημάτων κ Κων/νος Χατζηπλής ΠΕ82 Μηχανολόγος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BELITECH

Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 η Γ τάξη του τμήματος Πληροφορικής του 1ου ΕΠΑ.Λ Αλμυρού πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο κατάστημα BelliTech-Technology workshop του κ Κωνσταντίνου Λασκαρίδη, στο κέντρο του Αλμυρού. Ο κ. Λασκαρίδης μας υποδέχθηκε θερμά και μας ξενάγησε στον κόσμο της νέας τεχνολογίας των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων. Μας μίλησε για τις σπουδές του και το αντικείμενο της δουλειάς του που είναι η πώληση υπολογιστών, περιφερειακών και αναλωσίμων καθώς και η επισκευή και σύνθεση μονάδων υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Το τμήμα της Γ τάξης Πληροφορικής συνόδευσε ο καθηγητής Βαλαμούτης Κων/νος ΠΕ86.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ Κ. – ΜΑΤΟΣ Δ. Ο.Ε.»

Tην Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητές τής Β΄ τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού επισκέφθηκαν, συνοδεία καθηγητών τους, την εταιρεία «ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ Κ. – ΜΑΤΟΣ Δ. Ο.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού.

Στόχος της διδακτικής επίσκεψης ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες σε θέματα σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να εξοικειωθούν με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου καθώς και με τις βασικές έννοιες της λειτουργίας μιας εταιρείας ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο κ. Πατσιαβός ξενάγησε τους μαθητές στους χώρους της εταιρείας και τους μίλησε για το αντικείμενο της δουλειάς του, που είναι, κυρίως, η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή και η συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών Ραυτόπουλου Στέφανου ΠΕ 83 και Φλώρου Αποστολίας ΠΕ 83.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό της εταιρείας για τη φιλοξενία τους καθώς και για την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση.