Ευχαριστήριο στην Olympia Electronics – ΓΚΕΡΟ Α.Ε.

Οι διευθυντές του 1ου Ε.ΠΑΛ. Αλμυρού – 1ου Ε.Κ. Αλμυρού και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν την εταιρία έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας ?Olympia electronics? και το κατάστημα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού ?ΓΚΕΡΟ ΑΕ?για τις δωρεές που έχουν πραγματοποιήσει στο σχολείο μας και αφορούν:
  1. στη χορήγηση ταμπλώ με δείγματα συναγερμού αληθινά και
  2. στη χορήγηση ταμπλώ με δείγματα πυρανίχνευσης αληθινά που θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών της Β΄και Γ΄τάξης, ειδικότητας ηλεκτρολόγων.
Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν πλήξει σχεδόν όλους τους εργαζομένους, σχολεία και επιχειρήσεις, η συγκεκριμένη χορηγία, που εξοπλίζει τα εργαστήρια με τα πλέον σύγχρονα εποπτικά υλικά, αποτελεί αχτίδα αισιοδοξίας και δίνει κουράγιο στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν το έργο τους, βλέποντας την απείχηση και ανταπόκριση που έχει το άνοιγμα του σχολείου μας στις τοπικές επιχειρήσεις.
Ευελπιστώντας στη συνέχιση της καλής συνεργασίας μας
 Οι διευθυντές του 1ου Ε.ΠΑΛ. Αλμυρού – 1ου Ε.Κ. Αλμυρού
 Καπράνας Γεώργιος – Νικολόπουλος Δημήτριος