Ευρωπαϊκή αναγνώριση για την ομάδα Teachers4Europe του 1ου ΕΠΑ.Λ Αλμυρού

Η εργασία ?Europe in love thanks to tongues & languages,Vol.II ? που εκπόνησε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-2018 η ομάδα Teachers4Europe του 1ου ΕΠΑ.Λ Αλμυρού, συμπεριελήφθη στο αποθετήριο καλών πρακτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης έπειτα από αξιολόγηση. Πρόκειται για μια εργασία που στόχο είχε αφενός να εξάρει τη σπουδαιότητα της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρώπη και αφετέρου να βοηθήσει τους μαθητές να ενισχύσουν την ανοχή τους στη διαφορετικότητα.
 Η συντονίστρια / T4E του προγράμματος Αρχοντή Βασιλική, ΠΕ06 ευχαριστεί από καρδιάς τις πρέσβειρες του προγράμματος Βούλγαρη Βασιλική και Γουτσιουκώστα Ζησούλα καθώς και τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ06 Ν. Μαγνησίας Παπαϊωάννου Βασιλική για την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή τους στην όλη προσπάθεια και τους συνεργάτες Λυκίδη Στάθη και Πλαβό Λευτέρη για την τεχνογνωσία τους, καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, τους ίδιους τους μαθητές του προγράμματος που απέδειξαν ότι όταν παίρνουν πρωτοβουλίες, το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον αξιοθαύμαστο.
Η συντονίστρια/Τ4Ε
Αρχοντή Βασιλική, Μ.Α
Καθ.Αγγλικής Φιλολογίας-Γλωσσολόγος